Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Primacor (Lercanidipini hydrochloridum), tabletki powl. 10 mg, po 60 szt. Primacor (Lercanidipini hydrochloridum), tabletki powl. 20 mg, po 60 szt. we wskazaniu: leczenie łagodnego do umiarkowanego nadciśnienia tętniczego samoistnego

Podstawa prawna zlecenia MZ:  art. 35 ust 1 (ust.ref.)

 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-1499-188/LP/12; 2301; 09.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 031/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 031/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 031/2012
pdf 01Analiza minimalizacji kosztów do zlecenia 031/2012
pdf 01Analiza minimalizacji kosztów - uzupełnienie do zlecenia 031/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 031/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 031/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 12 października 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 031/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 90/2012 do zlecenia 031/2012
pdf 01SRP 91/2012 do zlecenia 031/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 81/2012 do zlecenia 031/2012
pdf 01 REK 82/2012 do zlecenia 031/2012


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl