Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Hemodiafiltracja (HDF)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c

 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-OZG-73-25363-6/JC/12; 2370; 14.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej, jako świadczenia gwarantowanego, w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 70/2013 do zlecenia 032/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 50/2013 do zlecenia 032/2012


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl