Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Materiały stomatologiczne, stosowane przy udzielaniu świadczeń dla świadczeniobiorców, zawarte w załaczniku nr 12 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2009 r., Nr 140, poz. 1144 z późn. zm.) i wiążących się z tym skutków finansowych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-OZG-400-31887-7/ES/13; 2013-07-16

Zlecenie dotyczy:

opinia Prezesa Agencji dotycząca odejścia od określania materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń dla świadczeniobiorców


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 239/2013 do zlecenia 217/2013


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl