Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Victoza (liraglutide), roztwór do wstrzykiwań we wkładzie 2x3 ml 6 mg/ml, 5909990718207, we wskazaniu: dorośli pacjenci z cukrzycą typu 2, po niepowodzeniu leczenia terapią skojarzoną metforminy i pochodnej sulfonylomocznika, z określonym poziomem HbA1c≥8% potwierdzonym w dwóch pomiarach w okresie12 miesięcy oraz z BMI ≥ 35 kg/m2


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-16324-52/JM/13; 2013-07-17

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 218/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzjyjnego do zlecenia 218/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 218/2013
pdf 01Analiza wpłyu na system ochrony zdrowia do zlecenia 218/2013
pdf 01Analiza do zlecenia 218/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 218/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 19 września 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 218/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 201/2013 do zlecenia 218/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 129/2013 do zlecenia 218/2013


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl