Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dokonanie analizy i przedstawienie opinii Prezesa Agencji odnośnie zmiany w obecnie finansowanym ze srodków publicznych programie lekowym "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67) w zakresie schematu dawkowania rekombinowanego czynnika IX w pkt. 1 Pierwotna Profilaktyka Krwawień, ppkt 2) czynnik IX z 25-50 jednostek międzynarodowych/kg m.c., 1-2 razy w tygodniu (...) na 30-60 jednostek miedzynarodowych/kg m.c. 1-2 razy w tygodniu (...).


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19115-1/EM/13; 2013-07-22

Zlecenie dotyczy:

dokonania analizy i przedstawienie opinii Prezesa Agencji odnośnie zmiany w obecnie finansowanym ze srodków publicznych programie lekowym


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Prezesa Agencji z dnia 16.10.2013


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl