Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tasigna (nilotynib), kapsułka twarda 150 mg,
kod EAN 5909990833573
w ramach programu lekowego: leczenie przewlekłej białaczki szpikowej


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 35 ust 1 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15386-3/JS/12; 3009; 19.06.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 064/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01AW 1 do zlecenia 055/2012
pdf 01AW 2 do zlecenia 055/2012
pdf 01AW 3 do zlecenia 055/2012
pdf 01AW 4 do zlecenia 055/2012
pdf 01AW 5 do zlecenia 055/2012
pdf 01AW 6 do zlecenia 055/2012
pdf 01AW 7 do zlecenia 055/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 września 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 054/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-OT-4351-13/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją
leku Tasigna (nilotynib)
w ramach programu lekowego: leczenie dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową (CML) w fazie przewlekłej z obecnością chromosomu Philadelphia

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Hanna Ciepłuch

pdf 01 

Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

2.

Tomasz Sacha

pdf 01 

Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA. Mają charakter ogólny i dotyczą profilu działania leku.

3.

Jarosław Dybko

pdf 01 

Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 76/2012 do zlecenia 064/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 62/2012 do zlecenia 064/2012


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl