Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Synagis (palivizumab) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 50 mg, 1 fiol. 50 mg proszku + 1 amp. 0,6 ml rozp. (100 mg/ml), kod EAN: 5909990815616
Synagis (palivizumab) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 mg, 1 fiol. 100 mg proszku + 1 amp. 1 ml rozp. (100 mg/ml), kod EAN: 5909990815715
stosowany w ramach programu lekowego: "profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazja oskrzelowo-płucna)"


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 35 ust 1 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PL-460-15020-114/ISU/12; 3287; 04.07.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 068/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01AW do zlecenia 068/2012 - analiza ekonomiczna
pdf 01AW do zlecenia 068/2012 - analiza kliniczna
pdf 01AW do zlecenia 068/2012 - analiza racjonalizacyjna
pdf 01AW do zlecenia 068/2012 - analiza wpływu na budżet


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 13 września 2012r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 068/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

 AOTM-DS-433-08/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Synagis (paliwizumab), 50 mg / 100 mg, w ramach programu lekowego: profilaktyka zakażeń wirusem RS w grupie niemowląt wysokiego ryzyka w Polsce

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Status
Rozpatrzone uwagi

1.

Krzysztof Łanda

pdf 01 

Wszystkie uwagi do AWA zostały rozpatrzone i nie wpływają na ostateczne wnioskowanie

Rozpatrzone.

2.

Artur Musiał

pdf 01 

Wszystkie uwagi do AWA zostały rozpatrzone i nie wpływają na ostateczne wnioskowanie

Rozpatrzone.


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 80/2012 do zlecenia 068/2012
pdf 01SRP 81/2012 do zlecenia 068/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 70/2012 do zlecenia 068/2012
pdf 01 REK 71/2012 do zlecenia 068/2012


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl