Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Levact (bendamustinum hydrochloridum); proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml, pudełko kartonowe, 5 fiolek po 25 mg,
kod EAN: 5909990802210
Levact (bendamustinum hydrochloridum); proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml, pudełko kartonowe, 5 fiolek po 100 mg,
kod EAN: 5909990802234


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 35 ust 1 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-120/ISU/12; 3288; 04.07.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją

Postępowanie zawieszone na wniosek strony postępowania pismami MZ z dnia 9.08.2012
MZ-PLR-460-13882-90/MP/12
MZ-PLR-460-13882-89/MP/12
4019

Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. (art. 101 § 2 kpa).
Postępowanie podjęte postanowieniem Ministra Zdrowia z dnia 12.10.2012  
MZ-PLR-460-15918-5/MS/12
MZ-PLR-460-15918-6/MS/12


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 069/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01AW do zlecenia 069/2012 - analiza ekonomiczna
pdf 01AW do zlecenia 069/2012 - analiza kliniczna
pdf 01AW do zlecenia 069/2012 - analiza racjonalizacyjna
pdf 01AW do zlecenia 069/2012 - analiza wpływu na budżet


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 23 listopada 2012r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 069/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

 AOTM-DS-433-06-2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Levact (bendamustinum hydrohloridum), 2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji,
5 fiolek po 25 mg, kod EAN 5909990802210,
5 fiolek po 100 mg, kod EAN 5909990802234,
we wskazaniu: leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL)
w ramach chemioterapii nowotworów

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Maciej Olszko, Dyrektor Generalny firmy Mundipharma Polska sp. z o.o. pełnomocnik firmy Astellas GmbH
z dnia 2012-11-23

pdf 01 

pdf 01 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 128/2012 do zlecenia 069/2012
pdf 01SRP 129/2012 do zlecenia 069/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 118/2012 do zlecenia 069/2012
pdf 01 REK 119/2012 do zlecenia 069/2012


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl