Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Gilenya (fingolimod) 0,5 mg, kapsułki twarde, 28 kaps.
Kod EAN: 5909990856480
we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego: leczenie stwardnienia rozsianego fingolimodem po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu ICD-10 G.35

 Podstawa prawna zlecenia MZ: art.35 ust. 1 ust.ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-273/LP/12; 3399; 10.07.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją, ze szczególną analizą zasadności prowadzenia leczenia immunomodulującego powyżej 60 miesiecy


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 070/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 070/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 070/2012
pdf 01Analiza efektywności klinicznej do zlecenia 070/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 070/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 4 października 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 070/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

 BIP – 070, analiza AOTM-OT-4351-15/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej leku

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Novartis Poland

pdf 01 

Uwaga do analizy weryfikacyjnej Agencji, str. 23:
Uwaga zawarta w AWA została przywołana za następującymi źródłami (co zaznaczono na podanych poniżej stronach AWA):
• brytyjskim raportem Evidence Review Group's (ERG) „Fingolimod for the treatment of relapsing remitting multiple sclerosis" z 2011 r., w oparciu o który przygotowano rekomendację NICE 2012 – rozdz. 4.3 Tabela 28 str. 47 AWA;
• pracą przeglądową Pelletier 2012 –rozdz. 2.3.1.4, str. 30 AWA.

Uwaga do analizy weryfikacyjnej Agencji, str. 66.:
Poprawne dane dotyczące refundacji znajdują się w Tabeli 48 na str. 66, natomiast błędy wystąpiły w podpisie pod tabelą. Nie wpływa to na ostateczne wnioskowanie AWA.

Wszystkie pozostałe uwagi do AWA zostały rozpatrzone i nie wpływają na ostateczne wnioskowanie.

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 86/2012 do zlecenia 070/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 76/2012 do zlecenia 070/2012


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl