Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Victrelis, boceprewir, 200 mg, kaps. twarda, 336 tabl.,
kod EAN 5909990896325
we wskazaniu wynikającym ze złożonego we wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego "Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C ( ICD 10 B 18.12)"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-378/LP/12; 4427; 04.09.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 090/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 090/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 090/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 090/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 090/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 090/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 7 listopada 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 090/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 125/2012 do zlecenia 090/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 107/2012 do zlecenia 090/2012


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl