Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Utworzenie wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ambrisentan i bosentan

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 ust.3 ust.ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-90/BRB/12; 28.11.2012.

 

Zlecenie dotyczy:

wydania opinii w przedmiocie zasadności utworzenia odrębnych grup limitowych dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 267/2012 do zlecenia 128/2012


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl