Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Objęcie refundacją w zakresie wskazań określonych kodami ICD-10 od F21 do F29 leków przeciwpsychotycznych II generacji, które obecnie refundowane są w zakresie wskazań objętych refundcją wyłącznie we wskazaniu schizofrenia ICD-10 F20

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust 3

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-13099-121/BRB/12; 13.12.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa 


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 21/2013 do zlecenia 130/2012


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl