Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Egiramlon, Ramiprilum+Amlodipinum, kapsułki twarde, 5+10 mg, 30 kapsułek, EAN 5909990936809
Egiramlon, Ramiprilum+Amlodipinum, kapsułki twarde, 5+5 mg, 30 kapsułek, EAN 5909990936779
Egiramlon, Ramiprilum+Amlodipinum, kapsułki twarde, 10+5 mg, 30 kapsułek, EAN 5909990936854
Egiramlon, Ramiprilum+Amlodipinum, kapsułki twarde, 10+10 mg, 30 kapsułek, EAN 5909990936885

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-14222-5/JA/12; 13.12.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 131/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 131/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 131/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 131/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 131/2012
pdf 01Uzupełnienie do zlecenia 131/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 21 lutego 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 131/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-DS-4350-06-2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Egiramlon (ramipryl + amlodypina) we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Przemysław Holko,
Centrum HTA,
(2013.02.19)

pdf 01

pdf 01

2.

Iwona Gradowska-Olszewska
EGIS Polska Sp. z o.o.
(2013.02.20)

pdf 01

pdf 01

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 41/2013 do zlecenia 131/2012
pdf 01SRP 42/2013 do zlecenia 131/2012
pdf 01SRP 43/2013 do zlecenia 131/2012
pdf 01SRP 43/2013 do zlecenia 131/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 27/2013 do zlecenia 131/2012


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl