Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leczenie choroby Gaucher'a


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-491/LP/12; 18.12.2012


Zlecenie dotyczy:

oceny zakresu programu lekowego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 19/2013 do zlecenia 132/2012


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl