Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki zawierające substancję czynną mycophenolani mofetili w zakresie wskazań do stosowania "steroidozależny i cyklosporynozależny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczyń u dorosłych"

Podstawa prawna zlecenia MZ:  art. 40 ust 1 (ust.ref.)

 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-14676-2/BRB/12; 1556; 23.03.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków zawierających substancję czynną mycophenolani mofetili, przy danych klinicznych, w zkresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01 ORP 46/2012 do zlecenia 023/2012


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl