Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Esbriet (pirfenidone) 267 mg, kaps. twarda, 63 szt. (1x21 i 1x42);
Esbriet (pirfenidone) 267 mg, kaps. twarda, 252 szt. (4x63)
 
we wskazaniu: stosowany w ramach programu lekowego "leczenie idiopatycznego włóknienia płuc (ICD-10 J 84.1)"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-17140-2/AD/13; 22.03.2013

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją  i ustalnie cenu urzędowej produktu leczniczego 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 045/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 045/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 045/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 045/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 045/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 28 czerwca 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 045/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 121/2013 do zlecenia 045/2013
pdf 01SRP 122/2013 do zlecenia 045/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 79/2013 do zlecenia 045/2013


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl