Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leczenie chirurgiczne raka błony śluzowej macicy z zastosowaniem systemu robotowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-OZG-73-30853-3/SK/13; 27.03.2013

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 358/2014 do zlecenia 049/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 256/2014 do zlecenia 049/2013


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl