Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Citrate de Betaine Cristers, ampułki 2g/5 ml, we wskazaniu: rdzeniowy zanik mięśni (atrophia muscularum spinalis gr II)

Zmiana nazwy z:
Citrate de Betaine, ampułki 2g/5 ml, we wskazaniu: rdzeniowy zanik mięśni (atrophia muscularum spinalis gr II)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18230-2/AL./13; 28.03.2013
MZ-PLD-460-18230-4/AL./13; 19.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 66/2013 do zlecenia 052/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 46/2013 do zlecenia 052/2013


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl