Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Aromek, letrozolum, tabl. powlekane, 2,5 mg, 30 tabl. powlekanych; we wskazaniu: leczenie pierwszego rzutu raka piersi

Podstawa prawna zlecenia MZ:  art. 35 ust 1 (ust.ref.)
Zlecenie wycofane pismem MZ z dnia 10.09.2012 znak pisma: MZ-PLR-460-16628-1/DD/12

 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PRL-460-14491-4/MP/12; 1592; 26.03.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl