Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki we wskazaniach określone w załaczniku do pisma art. 40 ust 1 (ust.ref.)

Podstawa prawna zlecenia MZ:  art. 40 ust 1 (ust.ref.)

 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLS-460-13602-16/AP/12; 1868; 12.04.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zkresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01 ORP 54/2012 do zlecenia 027/2012


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl