Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nutramigen 1 LGG, preparat złożony, 400 g w puszce, proszek do sporządzania roztworu doustnego; we wskazaniu: w diagnostyce i leczeniu niemowląt od urodzenia, gdy nie są one karmione piersią, w następujących przypadkach: alergia na białka mleka krowiego, inne alergie pokarmowe, np. na białko sojowe;
objawy związane z alergią pokarmową takie jak: objawy skórne (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, wysypka, pokrzywka); zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunki, kolka);
objawy ze strony układu oddechowego (nieżyt nosa, astma);
nietolerancja laktozy; wtórna nietolerancja sacharozy; dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób alergicznych (wysokie ryzyko alergii).

Nutramigen 2 LGG, preparat złożony, 400 g w puszce, proszek do sporządzania roztworu doustnego; we wskazaniu: w diagnostyce i leczeniu niemowląt niekarmionych piersią od 6. miesiąca życia oraz dzieci, w następujących przypadkach: alergia na białko mleka krowiego;
inne alergie pokarmowe, np. alergia na białko sojowe;
objawy związane z alergią pokarmową takie jak: objawy skórne (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, wysypka, pokrzywka); zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunki, kolka);
objawy ze strony układu oddechowego (nieżyt nosa, astma);
nietolerancja laktozy; wtórna nietolerancja sacharozy;
dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób alergicznych (wysokie ryzyko alergii).

Podstawa prawna zlecenia MZ:  art. 35 ust 1 (ust.ref.)

 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLE-460-8152-79/JM/12; 1869; 12.04.2012

MZ-PLE-460-8152-80/JM/12; 2175; 30.04.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 028/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01AW do zlecenia 028/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 czerwca 2012r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 028/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

 AOTM-OT-4350-6/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

 "Wnioski o objęcie refundacją środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego:
Nutramigen 1 LGG, Nutramigen 2 LGG
we wskazaniach:
a) alergia na białko mleka krowiego,
b) inne alergie pokarmowe, np. alergia na białko sojowe,
c) objawy związane z alergią pokarmową takie jak: objawy skórne (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, wysypka, pokrzywka), zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunki, kolka), objawy ze strony układu oddechowego (nieżyt nosa, astma),
d) nietolerancja laktozy,
e) wtórna nietolerancja sacharozy,
f) dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób alergicznych (wysokie ryzyko alergii)"

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Magdalena Umińska

pdf 01 

Uwaga niezasadna. Podobne wnioski zostały zamieszczone w analizie weryfikacyjnej.


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 29/2012 do zlecenia 028/2012
pdf 01SRP 30/2012 do zlecenia 028/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 21/2012 do zlecenia 028/2012 

pdf 01 REK 22/2012 do zlecenia 028/2012


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl