Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Neocate Advance, dieta-preparat złożony, proszek 400 g, puszka; we wskazaniu: postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1. roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych Neocate LCP, dieta-preparat złożony, proszek 400 g, puszka; we wskazaniu: postępowanie dietetyczne u niemowląt w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 (ust.ref.)

 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12525-143/KKU/12; 2190; 02.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA Neocate LCP do zlecenia 030/2012
pdf 01AWA Neocate ADVANCE do zlecenia 030/2012


Analizy Wnioskodawcy:

Neocate LCP
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 030/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 030/2012
pdf 01Analiza efektywności klinicznej do zlecenia 030/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 030/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 030/2012

Neocate Advance
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 030/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 030/2012
pdf 01Analiza efektywności klinicznej do zlecenia 030/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 030/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 4 października 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej Neocate LCP zlecenia 030/2012
ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej Neocate Advance zlecenia 030/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 87/2012 do zlecenia 030/2012
pdf 01SRP 88/2012 do zlecenia 030/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 77/2012 do zlecenia 030/2012
pdf 01 REK 78/2012 do zlecenia 030/2012


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl