Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bedrolite, cannabis flos bedrolite, susz, CBD 9% + THC < 1%, opakowanie à 5 g, we wskazaniu: padaczka lekooporna w przebiegu zespołu Dravet po nieskuteczności lub przeciwwskazaniach do stosowania: walproinianów, stiripentolu, klobazamu, diety ketogennej

Wskazanie:

padaczka lekooporna w przebiegu zespołu Dravet po nieskuteczności lub przeciwwskazaniach do stosowania: walproinianów, stiripentolu, klobazamu, diety ketogennej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2049.2019.3.PG; 28.05.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.10.2019
(Dodano: 19.08.2019 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 71/2019 do zlecenia 124/2019
(Dodano: 21.08.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 69/2019 do zlecenia 124/2019
(Dodano: 08.11.2019 r.)

go to zlecenie

edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl