Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Complete Amino Acid Mix, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Wskazanie:

zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1114.2021.1.AB; 17.11.2021

Pismem PLD.45341.1116.2021.5.AK z dnia 20.12.2021 – zmiana wskazania w zleceniu PLD.45341.1114.2021.1.AB na deficyt dehydrogenazy bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (VLCAD)

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfWS.4211.1.2021 WS.4211.2.2021 WS.4211.3.2021
(Dodano: 14.01.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 4/2022 do zlecenia 171/2021
(Dodano: 14.01.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 4/2022 do zlecenia 171/2021
(Dodano: 19.01.2022 r.)

go to zlecenie

 

edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl