Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cholesterol Module, proszek, puszka 450 g

Wskazanie:

zespół Smitha-Lemliego-Opitza

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.213.2024.2.KB; 21.03.2024

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 44/2024 do zlecenia 38/2024
(Dodano: 30.04.2024 r.)

hr

Opracowanie Agencji:

pdfOpracowanie Agencji
(Dodano: 17.05.2024 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja Rekomendacja do zlecenia MZ nr 38/2024 (Cholesterol Module).
(Dodano: 20.05.2024 r.)

go to zlecenie

 

edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl