Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dokonanie analizy oraz przygotowanie raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i wydanie rekomendacji, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31n pkt 2c w związku z art. 31ha ustawy o świad.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLF.7802.1.2024.KA; 15.02.2024

Zlecenie dotyczy:

dokonania analizy oraz przygotowania raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i wydania rekomendacji, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352)

hr

 Rekomendacja Prezesa:

pdfObwieszczenie ws. rekomendacji nr 48/2024 do zlecenia nr 100/2024 dot. zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej

(Dodano: 13.06.2024 r.)

hr

 pdfAkceptacja MZ rekomendacji

(Dodano: 13.06.2024 r.)

hr

 pdfRaport WT.543.5.2024

(Dodano: 13.06.2024 r.)

hr

 pdfZałącznik 1 do raportu

(Dodano: 13.06.2024 r.)

hr

 pdfZałącznik 2 do raportu

(Dodano: 13.06.2024 r.)

go to zlecenie

edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl