Postępowania Taryfikacyjne

W celu pozyskania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych Agencja zwraca się do świadczeniodawców z wnioskiem o udostępnienie danych na podstawie art. 31 lc. ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.)

Wykaz postępowań mających na celu wybór świadczeniodawców, do których skierowany zostanie  wniosek o nieodpłatne udostępnienie danych w celu ustalenia taryfy świadczeń.

W związku z prowadzonymi pracami nad wyceną świadczeń zwracamy się z uprzejmą prośbą o kierowanie do AOTMiT wszelkich uwag, sugestii i opinii dotyczących realizacji przedmiotowych świadczeń.
pdf 01 Plik do pobrania

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych.
pdf 01 Plik do pobrania

 

Nr
Nazwa
Status
78. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zakończone
77. Choroby naczyń (JGP -sekcja Q) zakończone
76. Rehabilitacja lecznicza zakończone
75. Wynagrodzenia osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych zakończone
74. Wynagrodzenia osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych zakończone
73. Dane finansowo-księgowe za 2022 rok zakończone
72. Leczenie szpitalne – kontynuacja współpracy (WB22) w trakcie
71. Choroby kręgosłupa zakończone
70. Wynagrodzenia osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych zakończone
69. Opieka paliatywna i hospicyjna zakończone
68. Choroby układu nerwowego zakończone
67. Leczenie szpitalne – kontynuacja współpracy (WB21) zakończone
66. Komunikat – pozyskanie danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych zakończone
65. Biopsja szpiku kostnego (AOS) zakończone
64. Choroby układu oddechowego zakończone
63. E89 - Kompleksowa diagnostyka kardiologiczna zakończone
62. Dane finansowo-księgowe za 2021 zakończone
61. Choroby narządu wzroku zakończone
60. Położnictwo i opieka nad noworodkami oraz Choroby dzieci - leczenie zachowawcze zakończone
59. Leczenie szpitalne – kontynuacja współpracy (WB20)  zakończone
58. Świadczenia wysokospecjalistyczne dotyczące operacji wad serca i aorty piersiowej  zakończone
57. Opieka domowa pacjentów wentylowanych mechanicznie  zakończone
56. Opieka psychiatryczna dzieci i młodzieży  zakończone
55. Postępowanie 55. choroby przewodu pokarmowego, wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony (JGP-sekcja F i G) zakończone
54. Dane finansowo- księgowe za 2019 rok (leczenie szpitalne)  zakończone
53. Leczenie szpitalne_WB2019  zakończone
52.  Choroby żeńskiego układu rozrodczego  zakończone
51.  Leczenie chorych ze śpiączką  zakończone
50.  Współpraca bieżąca (Leczenie szpitalne 2018)  zakończone
49.  Dane finansowo-księgowe za rok 2018 (leczenie szpitalne)  zakończone
48.  Radioterapia chorób nowotworowych  zakończone
47.  Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dla dzieci i młodzieży  zakończone
46.  Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne  zakończone
45.  Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji  zakończone
44.  Choroby układu moczowo-płciowego z zakresu leczenia szpitalnego (L105)  zakończone
43.  Zabiegi w zakresie kończyn i miednicy (LSZ_H31E-H33 oraz H41-H43)  zakończone
42.  Choroby nowotworowe z zakresu leczenia szpitalnego (JGP) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (pakiety onkologiczne)  zakończone
41.  Choroby układu moczowo-płciowego_ przeszczepy (L94, L97)  zakończone
40.  Choroby układu moczowo-płciowego z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  zakończone
39.  Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)  zakończone
38.  Choroby nowotworowe z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  zakończone
37.  Leczenie melfalanem siatkówczaka  zakończone
36.  Terapia hiperbaryczna  zakończone
35.  Replantacja kończyny górnej (JGP H41)  zakończone
34.  Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna (JGP D45)  zakończone
33.  Bieżąca współpraca - Leczenie Szpitalne 2017  zakończone
32.  Dane finansowo-księgowe 2016  zakończone
31.  Kompleksowe zabiegi trzustki - G31  zakończone
30.  Leczenie szpitalne - Hemofilia i pokrewne skazy krwotoczne  zakończone
29.  Leczenie szpitalne- Pediatria  zakończone
28.  Leczenie szpitalne EHN(powtórne)  zakończone
27.  Świadczenia ZPO/ZOL (HIV/AIDS_dzieci/młodzież) - powtórne  zakończone
27.  Świadczenia w ZPO/ZOL  zakończone
26.  Leczenie gruźlicy  zakończone
25.  Leczenie szpitalne EHN  zakończone
24.  Świadczenia wysokospecjalistyczne  zakończone
23.  Rehabilitacja lecznicza - powtórne  zakończone
23.  Rehabilitacja lecznicza  zakończone
22.  Karty Kosztowe  zakończone
21.  Dane Finansowo-księgowe  zakończone
20.  Karty Kosztorysów  zakończone
19.  Karty Kosztorysów  zakończone
18.  Karty Kosztorysów  zakończone
17.  Karty Kosztorysów  zakończone
16.  Karty Kosztorysów  zakończone
15.  Karty Kosztorysów  zakończone
14.  Bieżąca współpraca LSz - Uzupełnienie  zakończone
14.  Bieżąca współpraca LSz  zakończone
13.  Karty Kosztorysów  zakończone
12.  Karty Kosztorysów  zakończone
11.  Karty kosztorysów - ponowne zaproszenie zakres: pobranie nerki od dawcy żywego II.  zakończone
11.  Karty kosztorysów - zakres: pobranie nerki od dawcy żywego oraz pobranie i przetoczenie limfocytów dawcy (DLI)  zakończone
10.  Karty kosztorysów - Dla wybranego produktu  zakończone
09.  Leczenie Szpitalne – Dane kosztowe za rok 2015  zakończone
08.  Karty kosztorysów - Ponowne zaproszenie: część B II  zakończone
08.  Karty kosztorysów - Ponowne zaproszenie: część B  zakończone
08.  Karty kosztorysów - Ponowne zaproszenie  zakończone
08.  Karty kosztorysów  zakończone
07.  Świadczenia z zakresu wentylacji mechanicznej pacjentów II  zakończone
07.  Świadczenia z zakresu wentylacji mechanicznej pacjentów I  zakończone
06.  Radioterapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku  zakończone
05.  Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami  zakończone
04.  Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa  zakończone
03.  Leczenie szpitalne, teleradioterapia paliatywna, kardiochirurgia dziecięca (procedury wysokospecjalistyczne), szpitale oddziały ratunkowe  zakończone
02.  Opieka paliatywna i hospicyjna - ponowne zaproszenie  zakończone
02.  Opieka paliatywna i hospicyjna  zakończone
01.  Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  zakończone
01.  Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień I  zakończone
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl