Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xgeva (denozumab), 120 mg w 1,7 ml roztworu do wstrzykiwań, we wskazaniu: zapobieganie powikłaniom kostnym (SRE) u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości; art. 35 ust. 1

Podstawa prawna zlecenia MZ:  art. 35 ust 1 (ust.ref.)

 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-164/LP/12; 1998; 20.04.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 029/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01AW do zlecenia 029/2012 - część 1

pdf 01AW do zlecenia 029/2012 - część 2

pdf 01AW do zlecenia 029/2012 - część 3

pdf 01AW do zlecenia 029/2012 - część 4


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 30 sierpnia 2012r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 029/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP–029, AOTM-OT-4350-7/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku XGEVA (denosumab) we wskazaniu: zapobieganie powikłaniom kostnym (SRE) u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Krzysztof Adamcewicz
Amgen Sp. z o.o.

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 61/2012 do zlecenia 029/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 51/2012 do zlecenia 029/2012


go to zlecenie
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl