2024

2024.04.17 Raport i projekty świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujące choroby przewodu pokarmowego.

2024.03.06 Raport i projekty świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujące choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony.

2023.01.23 Raport i projekty taryf w zakresie świadczeń psychiatrycznych dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju

2024.01.23 Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

2024.01.12 Raport i projekty taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorób zakaźnych i alergii

2022

2022.12.16 Raport i projekty taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących profilaktykę chorób odtytoniowych

2022.11.07 Raport i projekty taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorób wewnętrznych

2022.11.03 Raport i projekty taryf świadczeń gwarantowanych psychiatrycznych realizowanych w warunkach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży poza poziomami referencyjnymi oraz świadczeń udzielanych osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

2022.09.06 Raport i projekty taryf z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: biopsja aspiracyjna szpiku kostnego, trepanobiopsja szpiku kostnego

2022.01.14 Raport i projekty taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi w obrębie kończyn i miednicy

2022.01.14 Raport i projekty taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących opiekę nad noworodkiem

2022.01.04 Raport i projekty taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących operacje wad serca i aorty piersiowej

2021

2021.12.14 Raport i projekty taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

2021.11.30 Raport i projekty taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących kwalifikację do przeszczepienia nerki

2021.11.30 Raport i projekty taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących choroby układu moczowo-płciowego

2021.11.03 Raport i projekty taryf z zakresu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

2021.06.02 Raport i projekty taryf świadczeń gwarantowanych związanych z podaniem chemioterapii

2021.06.01 Raport i projekty taryf z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na II i III poziomie referencyjnym

2021.05.04 Raport i projekty taryf świadczeń dotyczących leczenia chorych ze śpiączką (ICD-10 R40.2)

2021.05.04 Raport i projekty taryf z zakresu toksykologii

2021.02.03 Raporty i projekty taryf z zakresu onkologii i hematologii

2020

2020.06.29 Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń – Świadczenia gwarantowane obejmujące chirurgię noworodka identyfikowane produktami rozliczeniowymi: PZN01–PZN04

2020.03.16 Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń – Świadczenia gwarantowane obejmujące kompleksowe leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit)

2019

2019.09.18 Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń – Świadczenia gwarantowane obejmujące świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

2019.09.09 Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń – Świadczenia gwarantowane realizowane przez zespół leczenia bólu u dzieci

2019.09.02 Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń – Świadczenia gwarantowane obejmujące pobyt przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

2019.09.02 Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń – Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w nowym modelu

2019.05.31 Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń – Leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne

2019.05.30 Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń – Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora

2019.03.27 Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń – przeszczepienie nerki lub nerki z trzustką

2018

2018.10.24 Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń – świadczenia szpitalne

2018.10.12 Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń – obejmujące leczenie szpitalne w zakresie replantacji kończyny górnej oraz świadczenie gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego scharakteryzowane kodem ICD-9: 54.971 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)

2018.09.18 Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń – świadczenia gwarantowane z zakresu reumatologii finansowane w ramach JGP: H86–H98

2018.09.17 Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń – świadczenia ambulatoryjne i szpitalne: pakiety diagnostyczne, zabiegi pomostowania naczyń wieńcowych

2018.08.01 Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń – świadczenia ambulatoryjne i szpitalne

2018.05.15 Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń – CGM

2018.01.15 Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

2018.03.05 Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń - świadczenia wysokospecjalistyczne z zakresu kardiochirurgii i kardiologii

2018.05.11 Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń – NWM oraz nowe świadczenia ambulatoryjne

2017

2017.01.10 Projekty Taryf świadczeń: wybrane świadczenia szpitalne z zakresu transplantologii, okulistyki i chorób naczyń

2017.02.15 Projekty Taryf świadczeń: pobranie nerki od dawcy żywego i leczenie dorosłych chorych ze śpiączką

2017.03.23 Projekty Taryf świadczeń: przeszczepienie komórek przytarczyc

2017.04.18 Projekty Taryf świadczeń: badanie antygenów zgodności tkankowej, pobranie i przetoczenie limfocytów dawcy

2017.05.12 Projekty Taryf świadczeń: perinatalna opieka paliatywna

2017.05.26 Projekty Taryf świadczeń: gruźlica wielolekooporna

2017.05.29 Projekty Taryf świadczeń: hemofilia

2017.06.12 Projekty Taryf świadczeń: zachowawcze leczenie szpitalne dzieci

2017.06.19 Projekty Taryf świadczeń: zabiegi endowaskularne (JGP: Q01, Q41-Q45), świadczenia w ZOL/ZPO

2017.10.17 Raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń: ortopedia

2016

2016.12.05 Projekty Taryf świadczeń: wybrane świadczenia szpitalne z zakresu kardiologii, ortopedii i położnictwa, żywienie dojelitowe noworodków, warianty mechanicznego wspomagania serca sztucznymi komorami

2016.06.30 Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

2016.10.21 Projekty Taryf świadczeń: badania rezonansu magnetycznego, badania tomografii komputerowej oraz C13 – średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż.

2016.11.04 Projekty Taryf świadczeń: leczenie chorób układu nerwowego za pomocą wszczepialnych urządzeń do stymulacji elektrycznej, leczenie udarów, leczenie chirurgiczne zmian troficznych stopy

2016.04.29 Projekty taryf wybranych świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych

2016.09.23 Projekty Taryf świadczeń: Dializa otrzewnowa oraz F12 Duże zabiegi żołądka i dwunastnicy

2016.06.10 Projekty taryf świadczeń z rodzaju: PSY, OPH i PODD

2016.06.06 Projekty taryf wybranych świadczeń z zakresu kardiologii zachowawczej

 

 

 

edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl