Raporty Taryfikacyjne

Na podstawie art. 31lb ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń zawierającego m. in. projekt taryfy świadczeń można składać uwagi, za pomocą Formularza do składania uwag, w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, które należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Instrukcja wypełniania Formularza do składania uwag  znajduje się tutaj

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

2024

Data publikacji
Nr raportu
Zakres taryfikowanych świadczeń
Termin składania uwag
Uwagi do raportu
Stanowisko/Opinia RdsT
Obwieszczenia
2024.03.17 5/2024 Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego obejmujące choroby przewodu pokarmowego 2024.04.24 pdf 01 pdf 01 pdf 01
2024.03.06 4/2024 Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego obejmujące choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony 2024.03.14

BRAK

pdf 01 pdf 01
2024.01.25 3/2024 Świadczenia gwarantowane psychiatryczne dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju 2024.02.01 pdf 01 pdf 01 pdf 01
2024.01.23 2/2024 Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej 2024.01.30 pdf 01 pdf 01 pdf 01
2024.01.12 1/2024 Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie chorób zakaźnych i alergii 2024.01.19 pdf 01 pdf 01 pdf 01

 

2022

 
Data publikacji
Nr raportu
Zakres taryfikowanych świadczeń
Termin składania uwag
Uwagi do raportu
Stanowisko/Opinia RdsT
Obwieszczenia
2022.12.16 7/2022 Świadczenia gwarantowane obejmujące Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) 2022.12.23 BRAK pdf 01  pdf 01 
2022.11.07 6/2022 Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie chorób wewnętrznych 2022.11.14 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01  pdf 01 
2022.11.03 5/2022 Świadczenia psychiatryczne realizowane w warunkach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży poza poziomami referencyjnymi oraz świadczenia udzielane osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 2022.11.10 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01  pdf 01 
2022.09.06 4/2022 Świadczenia z zakresu AOS: biopsja aspiracyjna szpiku kostnego, trepanobiopsja szpiku kostnego 2022.09.13 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01  pdf 01 
2022.01.14 3/2022 Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi w obrębie kończyn i miednicy 2022.01.21 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01  pdf 01 
2022.01.14 2/2022 Świadczenia gwarantowane obejmujące opiekę nad noworodkiem 2022.01.21 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01  pdf 01
2022.01.04 1/2022 Świadczenia gwarantowane obejmujące operacje wad serca i aorty piersiowej 2022.01.11 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01 pdf 01

 

2021

Data publikacji
Nr raportu
Zakres taryfikowanych świadczeń
Termin składania uwag
Uwagi do raportu
Stanowisko/Opinia RdsT
Obwieszczenia
2021.02.04 1/2022 Leczenie zabiegowe chorych z rozpoznaniem nowotworu złośliwego 2021.02.11 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag  pdf 01 pdf 01
2021.02.04 2/2021 Świadczenia obejmujące radioterapię chorób nowotworowych 2021.02.11 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag  pdf 01 pdf 01
2021.02.04 3/2021 Świadczenia obejmujące hospitalizacje do chemio- i radioterapii 2021.02.11 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag  pdf 01 pdf 01
2021.02.04 4/2021 Świadczenia obejmujące leczenie chorób układu krwiotwórczego 2021.02.11 brak pdf 01 pdf 01
2021.05.04 5/2021 Świadczenia szpitalne z zakresu toksykologii (JGP S40–S44) 2021.05.11 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01 pdf 01
2021.05.04 6/2021 Leczenie chorych ze śpiączką (ICD-10 R40.2) 2021.05.11 brak pdf 01 pdf 01
2021.06.01 7/2021 Opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży na II i III poziomie referencyjnym 2021.06.08 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag  pdf 01 pdf 01
2021.06.02 8/2021 Świadczenia gwarantowane związane z podaniem chemioterapii 2021.06.09 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag  pdf 01 pdf 01
2021.11.03 9/2021 Zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 2021.11.10 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag  pdf 01 pdf 01
2021.11.30 10/2021 Choroby układu moczowo-płciowego 2021.12.07 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01 pdf 01
2021.11.30 11/2021 Kwalifikacja i monitorowanie pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepienia nerki lub nerki z trzustką 2021.12.07  brak pdf 01  
2021.12.14 12/2021 Świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny 2021.12.21 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01 pdf 01

 

2020

Data publikacji
Nr raportu
Zakres taryfikowanych świadczeń
Termin składania uwag
Uwagi do raportu
Stanowisko/Opinia RdsT
Obwieszczenia
2020.06.29 2/2020 Świadczenia obejmujące chirurgię noworodka (JGP: PZN01–PZN04) 2020.07.06 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01 pdf 01
2020.03.16 1/2020 Kompleksowe leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit) 2020.03.23 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01   

 

2019

Data publikacji
Nr raportu
Zakres taryfikowanych świadczeń
Termin składania uwag
Uwagi do raportu
Stanowisko/Opinia RdsT
Obwieszczenia
2019.09.18 7/2019 Świadczenia gwarantowane obejmujące świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 2019.09.25 brak  pdf 01  pdf 01
2019.09.02 6/2019 Świadczenia gwarantowane realizowane przez zespół leczenia bólu u dzieci 2019.09.16 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01  pdf 01
2019.09.02 5/2019 Świadczenia gwarantowane obejmujące pobyt przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 2019.09.09 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01  pdf 01
2019.09.02 4/2019 Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w nowym modelu 2019.09.09 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01pdf 01 pdf 01pdf 01
2019.05.31 3/2019 Leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne 2019.06.07 brak pdf 01   
2019.05.30 2/2019 Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora 2019.06.06 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01  pdf 01
2019.03.27 1/2019 Przeszczepienie nerki lub nerki z trzustką (identyfikowane produktami rozliczeniowymi NFZ: JGP L94, PZL12 i L97) 2019.04.03 brak  pdf 01 pdf 01 

 

2018

Data publikacji
Nr raportu
Zakres taryfikowanych świadczeń
Termin składania uwag
Uwagi do raportu
Stanowisko RdsT
Obwieszczenia
2018.10.24 22/2018 Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości 2018.10.31 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag  pdf 01 pdf 01
2018.10.24 21/2018 Świadczenia gwarantowane obejmujące neuromodulację krzyżową 2018.10.31  brak pdf 01 pdf 01
2018.10.24 20/2018 Świadczenia gwarantowane obejmujące wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu lub cewki moczowej 2018.10.31  brak pdf 01 pdf 01
2018.10.24 19/2018 Świadczenia gwarantowane obejmujące protezowanie rogówki (keratoprotezowanie) 2018.10.31 brak pdf 01 pdf 01
2018.10.24 18/2018 Świadczenia gwarantowane obejmujące wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych 2018.10.31 brak pdf 01 pdf 01
2018.10.12 17/2018 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC) 2018.10.19 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01 pdf 01
2018.10.12 16/2018 Replantacja kończyny górnej 2018.10.19 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01 pdf 01
2018.09.17 15/2018 Świadczenia gwarantowane z zakresu reumatologii finansowane w ramach JGP: H86–H98 2018.09.24 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag  pdf 01 pdf 01
2018.09.17 14/2018 Zabiegi pomostowania naczyń wieńcowych finansowane w ramach grup JGP: E04–E07 2018.09.24 brak pdf 01  
2018.09.17 13/2018 Onkologiczne pakiety diagnostyczne, finansowane w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 2018.09.24 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag  pdf 01 pdf 01 
2018.08.01 12/2018 Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie melfalanem podanym dotętniczo we wskazaniu nowotwór złośliwy oka (siatkówczak) ICD-10: C69.2 2018.08.08  brak pdf 01 pdf 01
2018.08.01 11/2018 Świadczenia gwarantowane obejmujące oksygenację hiperbaryczną 2018.08.08 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01 pdf 01
2018.05.15 10/2018 System ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) u dzieci i młodzieży do 26. roku życia z cukrzycą typu 1, leczonych przy pomocy pompy insulinowej oraz leczenie insuliną z zastosowaniem pompy insulinowej: założenie pompy 2018.05.22 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01  
2018.05.11 9/2018 Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne z zastosowaniem znakowanych radioizotopowo analogów somatostatyny 2018.05.18 brak pdf 01   
2018.05.11 8/2018 Świadczenia gwarantowane obejmujące diagnostykę cukrzycy monogenowej 2018.05.18 brak pdf 01 pdf 01
2018.05.11 7/2018 Świadczenia gwarantowane obejmujące hemodiafiltrację (HDF) 2018.05.18 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01 pdf 01
2018.05.11 6/2018 Świadczenia gwarantowane obejmujące diagnostykę zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych OUN za pomocą radiofarmaceutyków 2018.05.18 brak pdf 01 pdf 01
2018.05.011 5/2018 Świadczenie gwarantowane obejmujące leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż. identyfikowane produktem rozliczeniowym D45 2018.05.18 brak pdf 01 pdf 01
2018.03.05 4/2018 świadczenia wysokospecjalistyczne z zakresu kardiochirurgii i kardiologii 2018.03.12 upłynął 6-mies. okres publikacji uwag pdf 01 pdf 01
2018.01.15 3/2018 kompleksowe zabiegi trzustki (JGP: G31) 2018.01.22 brak pdf 01 pdf 01
2018.01.15 2/2018 przezskórne interwencje w zakresie serca (JGP: E21–E22) 2018.01.22 brak pdf 01 pdf 01
2018.01.15 1/2018; diagnostyka oraz leczenie zaburzeń rytmu serca (JGP: E43–E48) 2018.01.22 brak pdf 01 pdf 01

 

2017

Numer/Data raportu
Zakres taryfikowanych świadczeń
20/2017
Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu> 17 r.ż. (JGP: H85E–H85F)


19/2017
Zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich (JGP: H81–H84)

18/2017
Leczenie złamań i zwichnięć (JGP: H60–H67)

17/2017
Zabiegi endoprotezoplastyki (JGP: H01, H03, H09–H12)

16/2017
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

15/2017
Zabiegi endowaskularne (JGP: Q01, Q41-Q45)

14/2017
Leczenie dzieci (JGP sekcji P: Choroby dzieci)

13/2017
Leczenie hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych

12/2017
Leczenie długoterminowe gruźlicy wielolekoopornej

11/2017
Perinatalna opieka paliatywna

10/2017
Badanie antygenów zgodności tkankowej przy typowaniu dawców komórek krwiotwórczych albo żywych dawców wątroby lub nerki

9/2017
Pobranie i przetoczenie limfocytów dawcy

8/2017
Przeszczepienie komórek przytarczyc

7/2017
Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką

6/2017
Pobranie nerki od dawcy żywego

5/2017
Zabiegi endowaskularne (JGP: Q47)

4/2017
Zabiegi endowaskularne (JGP: Q46)

3/2017
Zabiegi endowaskularne naczyń mózgowych (JGP: Q31–Q33)

2/2017
Leczenie zaćmy (JGP: B18, B19)

1/2017
Przeszczepienie płuca

2016

Numer/Data raportu
Treść raportu
42/2016
Mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami

41/2016
Żywienie dojelitowe noworodków i wcześniaków

40/2016
Amputacje kończyn (JGP: H72–H74)

39/2016
Zabiegi rekonstrukcyjne deformacji układu kostno-stawowego u dzieci (JGP: H92)

38/2016
Diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób układu krążenia (JGP: E50, E51, E55, E59, E71, E72, E7–E88)

37/2016
Zabiegi z zakresu elektrofizjologii serca (JGP: E31–E33, E37)

36/2016
Świadczenia związane z ciążą i porodem (JGP: N01–N13)

35/2016
Zabiegi artroskopowe finansowane w ramach (JGP: H21–H23)

34/2016
Leczenie chirurgiczne zmian troficznych stopy finansowane w ramach (JGP: J34)

33/2016
Leczenie udarów (JGP: A48–A51)

32/2016
Leczenie chorób układu nerwowego za pomocą wszczepialnych urządzeń do stymulacji elektrycznej (JGP: A03, A04)

31/2016
Świadczenia rezonansu magnetycznego

30/2016
Świadczenia tomografii komputerowej

29/2016
Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż. (C13)

28/2016
Duże zabiegi żołądka i dwunastnicy (JGP: F12)

27/2016
Dializa otrzewnowa

26/2016
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

25/2016
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

24/2016
Opieka paliatywna i hospicyjna

23/2016
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

22/2016
Wybrane świadczenia z zakresu kardiologii zachowawczej (JGP: E52–E54, E56-E57, E61-E62, E73, E77)

21/2016
Kompleksowa opieka nad pacjentami po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

20/2016
Kompleksowa opieka nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego

19/2016
Zabiegi z wykonaniem witrektomii (JGP: B16, B17)

18/2016
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego (JGP: H05–H08)

17/2016
Endoprotezoplastyka biodra (JGP: H02, H04-H08)

16/2016
Wszczepienie/wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/dwujamowego lub CRT-D (JGP: E34, E35)
15/2016
Wybrane świadczenia z zakresu kardiologii interwencyjnej oraz leczenia ostrych zespołów wieńcowych (JGP: E10-E20, E23-E27)

14/2016
Zabiegi endowaskularne (JGP: Q45)

13/2016
Zabiegi endowaskularne (JGP: Q42-Q44)

12/2016
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty (JGP: Q01)

11/2016
Hemodializa

10/2016
Obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT)

9/2016
Teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł (OMSCMR)

8/2016
Duże zabiegi w dolnej części układu rozrodczego (JGP: M02) i zabiegi w nietrzymaniu moczu (JGP: M05)

7/2016
Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu (JGP: C05-C07)

6/2016
Odbarczenie kanału kręgowego (JGP: A22)

5/2016
Podanie melphalanum do tętnicy ocznej w siatkówczaku

4/2016
Usunięcie zaćmy niepowikłanej lub powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki (JGP: B18 i B19)

3/2016
Operacje bariatryczne

2/2016
MR: badanie innej okolicy anatomicznej

1/2016
Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)

edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl